ΙnΚΠΕ / Αναβάθμιση Σωφρονιστικού Συστήματος

Το Intellectum Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΙnΚΠΕ) αναπτύσσει εξειδικευμένες δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παρακολουθεί τις προκλήσεις της κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε μορφές εγκληματικότητας προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Δράσεις Αναβάθμισης του Σωφρονιστικού Συστήματος (ΔΑΣΣ)

– Μελέτη για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές

– Εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού των φυλακών σχετικά με την μεταχείριση των κρατουμένων και ιδιαίτερα των ανήλικων καταδίκων

– Βιωματικά εργαστήρια για τους κατάδικους και στήριξη τους στο γονικό τους ρόλο

– Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατουμένους

– Διάθεση βιβλίων προς τους κρατουμένους με σκοπό τη δημιουργική αξιοποιήση του χρόνου τους εντός των φυλακών

– Πραγματοποίηση επισκέψεων προς τις οικογένειες των φυλακισμένων με σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης με απώτερο στόχο την ομαλή επανένωση της οικογένειας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ειδικών Προγραμμάτων:

Αυγή Βογιατζόγλου

NGO Specialist

Κιν. 6974 016872

Μενού